Posicionament de marca

Per
Jimmy Guiu

“El procés entorn del branding és l’eix que ajuda a definir la posició d’un negoci en elseu mercat (i entre els seus competidors): el dirigeix i el proveeix de visió.”

M. Davis, 2016

Comprenem per posicionament de marca el lloc que volem que la nostra marca ocupi en la ment dels consumidors. Com diu J. Casanova, “definirem a qui volem seduir i quin serà el principal argument seductor”. Es tracta d’un posicionament desitjat, doncs, el posicionament real l’estableixen els usuaris a partir de la seva pròpia percepció de la marca en relació amb les competidores.

J. Casanova indica que per determinar el posicionament desitjat de marca cal definir: el segment de mercat que ens interessa atendre, el públic objectiu, el benefici bàsic del producte/servei associat a la marca i el mapa de posicionament competitiu.

Per tal que el posicionament desitjat pugui fer-se efectiu, s’han d’alinear les variables de màrqueting mix de l’entitat i les seves accions d’acord als elements definits, per tal que els seus usuaris es formin una idea clara i distintiva de la proposta de la marca en comparació amb la dels competidors. Fent-ho així, l’entitat diferencia el seu màrqueting mix i proporciona un valor superior basat en la satisfacció de les necessitats dels seus consumidors, aportant un avantatge competitiu i posicionant la marca d’acord al posicionament desitjat.

  1. ...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram