Promesa de marca

Per
Jimmy Guiu

...

...

M. Davis es refereix a la promesa de marca com la proposta central que la marca fa al seu consumidor, mitjançant la qual li expliquem que som l’opció adequada, establint un compromís entre marcai usuari per tal d’obtenir la confiança del seu públic. Desenvolupar l’activitat de l’entitat d’acord amb aquesta promesa és un factor essencial per mantenir la fidelitat dels usuaris.

Segons Davis, per a la definició de la promesa és essencial entendre el significat que la marca té per al consumidor, per tal d’aconseguir connectar les seves necessitats amb els beneficis de l’oferta feta per la marca. D’aquesta manera es defineix una promesa que posa al públic en el centre de la proposta. Aquest concepte és el que J. Casanova anomena brand insight1, que suposa la formulació de la promesa partint de l’insight de la marca. D’aquesta manera, la promesa de marca recollirà la idea central, mostrant la personalitat i raó de ser de la marca, posant com a centre de la seva definició al públic objectiu.

La promesa de marca basada en l’insight és la base per a l’establiment dels valors de l’empresa i la seva fonamentació en la personalitat de marca.

  1. Insight és aquella dada que elimina tot accessori, formulant-se atenent a l’enteniment perceptiu dels nostres clients interns i externs, evidenciant, els aspectes intrínsecs de la seva manera de pensar, sentir o actuar.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram