Blog en construcció
Aquest espai és un projecte personal no comercial, que vol ser un recull de documents acadèmics i d'interès sobre comunicació i branding.
Jimmy Guiu