Components del valor i del capital de marca que integren l'ADN

Per
Jimmy Guiu

Tot i haver-hi nombrosos estudis que analitzen els components del valor i del capital de marca que integren l'ADN de les marques, no s’ha arribat a un consens. J. Casanoves aporta una comparativa de les principals propostes de model del valor capital de marca en basant-se en els clients, realitzada a partir d'investigacions complementàries en les quals els autors parteixen d’estudis teòrics vigents.

Els diversos models de valor capital de marca analitzats tenen com a objectiu desxifrar els elements que integren l’ADN del valor capital, estudiant els principals factors que tota estratègia de gestió i construcció de marca ha de tindre en compte en la seva execució.

Components del valor
i del capital de marca
Farquhar (1989) Aaker (1992) Keller (1993) Faircloth, Capella i Alford (2001) Yoo i Donthu (2001) Delgado i Munuera (2002) Bull, Martínez i De Chernatony (2010)
Notorietat de marca x x x x x
Consciència de marca x x
Familiaritat de marca x x
Prominència de marca x x x x x x x
Imatge de marca x x x x x x x
Associacions de marca x x x x
Acompliment de marca x
Diferenciació de l’oferta x
Imatgeria de marca x
Marca com organització x
Personalitat de marca x
Reputació de marca x x
Qualitat percebuda de marca x x x x x
Estima vers la marca x
Judicis sobre la marca x
Lideratge/Popularitat de la marca x
Opinions sobre la marca x
Sentiments de marca x
Lleialtat de marca x x x x x x
Agrat/Satisfacció del client x
Confiança amb la marca x
Avaluació positiva de marca x
Fidelitat de marca x
Repetició de compra x
Ressonància de marca x
Altres actius de marca x x x x
Aspectes de la marca x
Canal comercial x x
Firma x
Patró de compres x
Avantatges competitius x
  1. DAVIS, Melissa. “Fundamentos del brandig. El libro esencial en el conocimiento de la metodología del proceso de desarrollo de las marcas”. Badalona: Editorial Parramón Paidotribo, 2016
  2. CASANOVES BOIX, Javier. “Fundamentos de Branding. Claves para construir una marca poderosa”. Barcelona: Profit Editorial, 2017
  3. KELLER, Kevin Lane. “Administración Estratégica de Marca. Branding.” 3ra edició. Naucalpan de Juárez (México): Pearson Educación, 2008
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram