Jimmy Guiu
Blog en construcció
Aquest espai és un projecte personal no comercial, que vol ser un recull de documents acadèmics i d'interès sobre comunicació i branding.

Què és marca?

Una aproximació al nou paradigma de marca, a partir de tres factors que suposen un trencament de la visió tradicional de marca.

...

Què és branding?

El procés de construcció de marca i els nous reptes del procés, de trustmarks a lovemarks.

...

Valor de marca

Brand Equity o valor de marca, un actiu intangible amb valor real, que aporta múltiples factors positius a la marca.

...

Capital de marca

Actius i passius vinculats a la marca que incorporen o disminueixen el valor que proporciona el producte al públic usuari.

...

Promesa de marca

M. Davis es refereix a la promesa de marca com la proposta central que la marca fa al seu consumidor, mitjançant la qual li expliquem que som l’opció adequada, establint un compromís entre marcai usuari per tal d’obtenir la confiança del seu públic. Desenvolupar l’activitat de l’entitat d’acord amb aquesta promesa és un factor essencial […]

...

Arquitectura de marca

L'arquitectura de marca estableix la política de marques que representa a l’entitat, una de les grans decisions estratègiques de construcció de marca, que defineix: la cartera de marques, el rol que desenvolupen i la seva jerarquia. L’arquitectura de marca determina tant la complexitat de la marca com els seus límits, establint la manera com l’entitat […]

...

Posicionament de marca

Comprenem per posicionament de marca el lloc que volem que la nostra marca ocupi en la ment dels consumidors. Com diu J. Casanova, “definirem a qui volem seduir i quin serà el principal argument seductor”. Es tracta d’un posicionament desitjat, doncs, el posicionament real l’estableixen els usuaris a partir de la seva pròpia percepció de […]

...

Definició de la proposta de valors de la marca

Segons la definició de Rokeach, els valors són la base de la personalitat humana, i fonamentals per a l’estructuració del sistema de valors que conforma la manera de relacionar-se de l’individu amb el seu entorn, per tant, deduïm que són l’element clau en la presa de decisions. Rokeach, diferencia entre dos tipus de valors, els […]

...

Personalitat de marca

Què és la personalitat de marca? La personalitat de marca consisteix en un conjunt de qualitats emocionals, estratègicament escollides, que determinen la manera de ser i d’expressar-se de l’entitat, conferint-li qualitats humanes. Un element que modelarà la identitat de marca, definint el caràcter de l’organització, establint la cultura corporativa i el to de comunicació. Es […]

...

Brand mix

Partint d'una fase d'analisi, de les conclusions extretes de diagnòstics com DAFO/CAME i de la promesa de marca, recomanablement basada en insights, l’entitat ha de fer una tasca d’introspecció per tal d’integrar els elements definits estratègicament i que conformen el nucli de la marca. En aquesta fase, si és necessari, l’entitat ha de reorientar-se i/o […]

...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram