Jimmy Guiu
Blog en construcció
Aquest espai és un projecte personal no comercial, que vol ser un recull de documents acadèmics i d'interès sobre comunicació i branding.

Aspectes legals de la marca

Quant al registre de marques dintre del marc legislatiu estatal, l’oficina espanyola de patents i marques(OEPM1), en destaca les marques i els noms comercials. Ambdós els considera signes distintius que, indica: “es protegeixen mitjançant títols atorgats per l’Estat i que confereixen al seu titular el dretexclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a altres […]

...

Pla de llançament

El llançament de marca és una gran oportunitat de màrqueting per augmentar la consciència i la sinergia de la marca. Cada entitat ha de definir l’estratègia de llançament més adequadad’acord a les circumstàncies en les que es troba, partint de les dades obtingudes en l’anàlisi de situació, alineant el llançament d’acord als objectius del pla […]

...

Fase d’auditoria de marca

Anàlisi de resultats: auditoria de marca Havent fet el llançament de la marca, cal establir revisions periòdiques en les quals realitzar una auditoria de marca per diagnosticar-ne l’estat i l’acompliment dels objectius marcats en el pla de branding. Aquestes revisions poden estar coordinades amb els timings establers juntament amb els objectius del pla de branding […]

...
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram