Jimmy Guiu
Blog en construcció
Aquest espai és un projecte personal no comercial, que vol ser un recull de documents acadèmics i d'interès sobre comunicació i branding.

Creació dels elements tangibles d’identitat de marca

Com a part de la identitat de marca, aquests elements afavoreixen el reconeixement i el record de la marca i reforcen els trets que configuren el capital de marca augmentant el seu valor afegit. Són elements tangibles que representen la marca de manera directa als seus públics, generant estímuls que desencadena una respostes subjectives. Tradicionalment aquests […]

...

Aspectes legals de la marca

Quant al registre de marques dintre del marc legislatiu estatal, l’oficina espanyola de patents i marques(OEPM1), en destaca les marques i els noms comercials. Ambdós els considera signes distintius que, indica: “es protegeixen mitjançant títols atorgats per l’Estat i que confereixen al seu titular el dretexclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a altres […]

...

Pla de llançament

El llançament de marca és una gran oportunitat de màrqueting per augmentar la consciència i la sinergia vers la marca. Cada entitat ha de definir l’estratègia de llançament més adequada segons circumstàncies, partint de les dades obtingudes en l’anàlisi de situació, alineant el llançament als objectius del pla de branding, desenvolupant les accions des del […]

...

Fase d’auditoria de marca

Una vegada fet el llançament de marca cal establir revisions periòdiques per diagnosticar el grau d’assoliment i estat dels objectius del pla de branding, amb la finalitat d'optimitzar les accions i reorientar-les en cas de ser necessari. Aquestes revisions poden estar coordinades amb els timings establers pels objectius del pla de branding o en intervals […]

...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram